Rating requirements Delivery controller

Voorwaarden

Om op Delivery te mogen controllen dien je:

 • Lid te zijn van de Dutch VACC of de status van visiting controller te hebben gekregen.
 • Minimaal 20 uur te hebben geobserveerd.
 • De Student 1 test met goed gevolg te volbrengen.
 • De relevante theorie te beheersen die op het controllers-gedeelte van de website staat.
 • Vervolgens via één van de volgende wegen te hebben laten zien dat je de theorie beheerst:
  • Door (in 1 keer) te slagen voor de Deliverytest
  • Door (minimaal 1) mentor sessie met een mentor in het mentorprogramma

Algemene kennis (behorend bij S1-rating):

 • Zelf kunnen instellen, configureren en verbinding kunnen maken met het VATSIM netwerk.
 • Een basisbegrip hebben van de rol die luchtverkeersleiding speelt.
 • Inzicht tonen in de specifieke verantwoording van de Clearance Delivery positie.
 • Inzicht tonen in situaties en het anticiperen op ontwikkelingen en bewegingen.
 • Het kunnen stellen van prioriteiten in de communicatie.
 • Gebruiken van de juiste terminologie (R/T).
 • Kunnen werken met Flight strips, Tags en vluchtplannen.
 • Basiskenmerken van IFR and VFR begrijpen en kunnen uitleggen.
 • Werken met een professionele instelling en gedrag en een aangename houding.
 • Beheersing van het NAVO phonetic alphabet.

Specifieke kennis:

 • Het na een oproep, zonder al te grote vertraging, correct kunnen identificeren van een oproepende vlucht.
 • Juiste toepassing van de relevante vluchtregels ten behoeve van de Airway Clearance.
 • Het signaleren van fouten of omissies in een vluchtplan en het kunnen aanbieden van een correct alternatief.
 • Het kunnen verwerken van aanpassingen en wijzigingen in het Flight Plan en de Departure List.
 • Het kunnen geven van een IFR Airway en Startup clearance en overige instructies.
 • Het kunnen geven van een VFR Startup clearance.
 • De METAR begrijpen.
 • Kennis over routes, kenmerken en structuur van het (Schiphol) luchtruim.
 • Keuze maken voor correcte baancombinaties en een verdeling van SIDs over de banen.
 • Kan een tekst-ATIS opstellen.
 • De vliegtuigen op een correcte manier overdragen naar de volgende positie (GND).

Coördinatie:

 • Het, daar waar nodig, overleggen en afstemmen met overige luchtverkeersleiders (GND, TWR en APP).

Minimale tijd online:

 • 15 uur

Doorgroei naar volgende positie:

 • Wanneer aan bovenstaande eisen is voldaan.
 • Wanneer de leerling in een mentorsessie kan aantonen dat de theorie in voldoende mate beheerst wordt.